Köpvillkor – UnikaBarn.se

1. Generellt

Unikabarn.se ägs och drivs av Min Personlige Bog som också är avtalspart för alla avtal gällande Unikabarn.se.

Alla texter, bilder och övrigt material på denna webbplats är © Min Personlige Bog – Unikabarn.se och skyddat enligt upphovsrättslagen. Kopiering, eftertryck etc. förbjuds.

unikabarn.se bedrivs genom: Min Personlige Bog, Brian Jørgensen, Grønager 27 – 7120 Vejle Ø – DK. Telefon: 0045-51330138.  Dansk org. nr: 27579485  Svensk org. nr: 302404-3998

 

2. Kunduppgifter

Policy för kunduppgifter.

Unikabarn.se hanterar lämnade kunduppgifter mycket restriktivt. Vi använder dem enbart för interna ändamål enligt vad som krävs för order- och kredithantering eller marknadsföring. Uppgifterna lämnas ej ut till tredje part annat än när så krävs enligt dansk lag eller för att fullfölja de interna ändamålen exempelvis vid eventuella kreditkontroller eller vid juridiska tvister såsom utebliven betalning/inkassoärenden.

 

3. Beställningar

Förutsättningar för beställning.

För att kunna beställa hos Unikabarn.se måste man som privatperson vara myndig, dvs fyllt 18 år.

Mervärdesskatt

Samtliga priser på Unikabarn.se är inklusive moms.

Priser

Det pris som angetts och bekräftats vid försäljningstillfället gäller, med reservation för uppenbart felaktiga priser.

 

4. Tillkommande avgifter.

Du betalar endast en gång frakt per order, oavsett hur många varor du än beställer i samma beställning. Fraktavgiften är 39 kr. Böckerna skickas med Posten som normal brevpost i ett förstärkt papperskuvert.

 

5. Lager och leveranser

Lager

Alla produkter på unikabarn.se finns för omgående leverans om inget annat uttryckligen anges för produkten eller under beställningsprocessen.

Leveranssätt

Normalt skickas böckerna i vadderade kuvert med Posten. Vid beställning av större upplagor kan varorna komma att skickas som postpaket.

Leveranstid

Vi strävar efter att skicka din bokorder så fort som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar från dess att den är mottagen. Från tid till annan, exempelvis vid jul eller semestrar, kan det dock vara svårt att hinna med och leveranstiden kan bli förlängd. Vid brådskande leverans, kontakta oss för leveransbesked. Vi lovar att göra vad vi kan för att du ska få din vara när du behöver den.

Aktuell leveranstid: Klikca här

 

6. Betalningar

Kortbetalning

Kortbetalningar debiteras vid ordertillfället. Vi kan ta emot Visa och Mastercard. All korthantering sköts helt och hållet av en dansk betalningsförmedlare som heter PensoPay – QuickPay och som hanterar kortbetalningar både i butiker och på Internet. Kortbetalningen sker via krypterad länk direkt i QucikPays servrar. Unikabarn.se lagrar inte ditt kreditkortsnummer i sina system.

 

Äganderätt

Äganderätten till varorna övergår till kunden först efter det att full betalning erlagts för varan inklusive eventuella tillkommande dröjsmålskostnader.

 

7 Reklamationer och returer

Felaktig vara

Om du anser att det är fel som har åsamkats av Unikabarn.se, ska du kontakta oss dig per e-post eller brev inom 20 dagar från mottagandet. Unikabarn.se är inte ansvarig för fel som uppstått på grund av att du har lämnat felaktiga upplysningar till en bok. Detta gäller således även tryckfel och stavfel i beställningen.

Ångerrätt

Enlig svensk och dansk lag har konsumenten ingen ångerrätt. Detta på grund av att konsumenten gjort en individuell beställning med specifika personliga uppgifter, som alla ingår i varan. Ångerrätten gäller endast till dess framställningen börjar, när konsumenten i förväg har gett sitt samtycke till att Unikabarn kan påbörja framställningen genom att bekräfta köpvillkoren vid beställningen.

Svensk författningssamling, Distans- och hemförsäljningslagen, 1. kap. 5§: ”Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumenten särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.”

 

8 GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

  • Namn, adress, postadress, telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppgifter till din beställning t.ex foto

Syftet med en sådan behandling är för att kunna producera de produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.

Vi har fått dina uppgifter från din beställning på Unikabarn.se Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kunna leverera och producera ditt köp hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas endast så länge som det behövs för att uppfylla våra avtal samt uppfylla våra leverans- och garantiåtaganden.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra samarbeitspartner (bordsflagga). Välja du att betala med Svea Faktura behandlar Svea också dina personuppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Brian Jørgensen, Min Personlige Bog. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@unikabarn.se. Du når vårt dataskyddsombud på kontakt@unikabarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt via post:

Min Personlige Bog, Grønager 27, 7120 Vejle, Danmark

 

9 Övrigt

Villkorsförändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan föregående meddelande. Villkor och priser vid avtals- och beställningstillfället gäller.

 

Senast uppdaterad: 2019-06-28